Bookmaker Mostbet v České republice je spolehlivost, funkčnost a nejlepší podmínky pro sportovní sázení a online kasinové hry mezi sázkovými kancelářemi. Náš tým profesionálů je vždy připraven nabídnout vám široký výběr událostí, vysoké kurzy, různé bonusy a akce, sázky zdarma a roztočení zdarma, stejně jako rychlé výběry. Navíc máte přístup do naší mobilní aplikace, kde najdete ještě více různých akcí. Přihlaste se do Mostbet a začněte hrát!

Sněm v Bochově

V sobotu dne 16. března 2024 se v Bochově uskutečnil Sněm Místní HNHRM. Dle presenční listiny se zúčastnilo 30 pozvaných zástupců klubů hnutí.

Program, který byl schválen jednomyslně všemi přítomnými, obsahoval schválení hospodaření hnutí za rok 2023 včetně vzetí na vědomí výroku auditora. Dále schválení rozpočtu na rok 2024 v předloženém znění, a jako plnění úkolu ze sněmu ve Frýdlantu byly zástupcům klubů hnutí předloženy ke schválení Stanovy Místní HNHRM. Spolu se stanovami byl ke schválení předložen také upravený Etický kodex a nově byly zpracovány a ke schválení sněmu předloženy jednací řády. Konkrétně Jednací řád kontrolního výboru a Jednací řád smírčího výboru hnutí. Důležitým bodem programu bylo schválení zřízení Správy financí pro Ústecko-Liberecký region. V další části přednesli předsedové klubů informace o činnosti a o přípravě krajských voleb 2024.

Usnesení ze sněmu naleznete na tomto místě.

Ing. Josef Hora

předseda Místní HNHRM